bayan escort
escort bayan
Bugun...Beykoz balık ekmeği nasıl korumuşlar hangi devlet memurları görevini kötüye kullandı

Beykoz belediyesi halen Beykoz balık ekmekle ilgili resmi yazışmalara kaçamak cevaplar vermektedir. Meclis üyesini o kadar korumuş ve kollamışlar ki görevlerini kötüye kullanma görevlerini suiistimal ettikleri yetmezmiş gibi İBB zabıtası ve Beykoz ilçe tarımı da kendilerine alet etmişler.

facebook-paylas
Güncelleme: 17-04-2021 08:14:17 Tarih: 17-04-2021 01:30

Beykoz balık ekmeği  nasıl korumuşlar hangi devlet memurları görevini kötüye kullandı

 

İzci Haber ajansı olarak Beykoz balık ekmekle ilgili olarak  Beykoz kaymakamlığına bu işletmenin ruhsatının olup olmadığına dair hangi yıl ve ayda verildiğine dair bilgi edinme kanunu kapsamında bilgi istediğimizi Beykoz kaymakamlığı yazı işleri müdürlüğü dilekçemizi başından atmak için dilekçeyi direk Beykoz belediyesine yolladığı bizler dilekçemizin cevabını Beykoz kaymakamlığından beklerken dilekçemizin cevabını Beykoz belediyesi vermiştir Beykoz kaymakamlığı yazı işleri müdürlüğü burada görevini o kadar suiistimal etmiş ki dilekçemizi takip etmemiştir. Şayet dilekçemizi takip etmiş olsaydı Beykoz belediyesinin bize vermiş olduğu cevap madde 21  diyerek özel hayatın gizliliği diyerek izci haber ajansını dikkate almıyarak böyle bir cevap vererek dilekçeyi geçiştirmiştir fakat Beykoz kaymakamlığı yazı işleri müdürlüğü bu dilekçemizi takip etmiş olsaydı dilekçemizin içeriliğin de özel hayatın gizliliği olmadığına dair dilekçemizin içeriliğini anlardı burada Beykoz kaymakamlığının yazı işleri müdürlüğünün görevini ne kadar suiistimal ettiği anlaşılmıştır. Bizler Beykoz belediyesinede yazabilirdik dilekçemizin muhatabı Beykoz kaymakamlığıdır.Araştırması gereken Beykoz kaymakamıdır. Yazı işleri müdürlüğünün Beykoz kaymakamlığı memurlarının ne kadar göreve sadık olup olmadıkları buradan anlaşılmıştır. Vatandaşların dilekçelerinin akıbetini hiç düşünemiyoruz.

 

 

BEYKOZ BELEDİYESİ RUHSAT DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ VERMİŞ OLDUĞU CEVAP ŞU ŞEKİLDEDİR.

 

 

 

Beykoz belediyesinin vermiş olduğu bu cevaba nazaran bizler izcihaberajansi.com olarak tekrar  bilgi edinme kanunu kapsamında ilgili makamlara dilekçemizle baş vurduğumuzda.Beykoz belediyesi haber konusunu bu yerin  öz veriyle ve titizlikle  üstüne gittiğimizi anladıklarından  bu seferde vermiş oldukları bize cevap No 17 de ruhsatının olduğunu söylüyor dilekçesinde.Fakat işletmenin ismi yok Beykoz balık ekmek mi yada Sevinç Tabak işletmesi mi her iki isimde yazılmamaktadır. Beykoz belediyesi ruhsat denetleme müdürlüğü halen görevini kötüye kullanıyor şayet buranın ruhsatı var ise No 17 olarak söylemekte fakat. Beykoz belediyesi ruhsat denetleme müdürlüğü yalanlarına.Beykoz ilçe tarım müdürlüğünü de alet etmiş.

 

BEYKOZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜNÜN BEYKOZ BALIK EKMEĞİN RUHSATININ OLMADIĞI VE KACAMAK CEVABI

 

 

 

 

 BEYKOZ TARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ NASIL SUİİSTİMAL ETMİŞ

 

 

Beykoz balık ekmekle ilgili olarak ilçe ve İl tarım müdürlüğüne bu işletmenin ruhsatlı çalışıp çalışmadığına ve hijyen bakımından uygun olup olmadığına. Gıda konusunda açıklamalı şekilde bazı tarım kanunu maddelerini de koyarak bilgi edinme kanunu kapsamında bilgi istediğimizde. Beykoz ilçe tarımda Beykoz balık teknede bulunan işletmenin hiçbir şekilde araştırma yapmadan ruhsatının olup olmadığını incelemeden bizlere vermiş olduğu cevap aşağıda okunduğu şekildedir burada  ilçe tarımın bizlere vermiş olduğu cevapta. ŞİKAYET KONUSU BEYKOZ BALIKCISI SEVİNÇ TABAK ÜNVANLI İŞLETMEDE Denetimlerinin yapıldığı söylenmekte fakat Beykoz ilçe tarım müdürlüğü bu işletmenin hangi kapı numarasında ruhsatının olduğunu beyan etmemiş ve Beykoz balık ekmek diyor ve daha sonrada Sevinç Tabak işletme diyor ilçe tarım bu işletmenin ruhsatının hangi kapı numarasında olduğunu detaylı araştırma inceleme yapmamıştır. İl tarım müdürlüğünden de halen bu yerle ilgili olarak yazı gelmemiştir il tarım müdürlüğü balıkçı barınağın içinde ticaret yapılmayacağını kanunen yasak olduğu halde buranın tahliyesini yaptırmamakta suç işlemekte haber ajansımızın dilekçesine cevap vermemekte de suç işlemektedir. İlçe tarımın vermiş olduğu dilekçenin açıklaması aşağıda okunduğu şekildedir.

 

 

ESAS GÖREVİ SUİİSTİMAL EDEN İBB ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

İzcihaberajansi.com olarak İBB Anadolu yakası zabıta müdürlüğüne Beykoz balık ekmeğin ruhsatının olup olmadığının yapmış olduğu kaçak işletmesiyle ilgili ve sahil kenarındaki işgallerle ilgili ve özel otoparkla ilgili bilgi edinme kanunu kapsamında bilgi istediğimizde İBB Anadolu yakası zabıta müdürlüğü Beykoz belediyesinde öz veriyle inceleme ve araştırma yapmadan.Beykoz balık ekmeğe gidip madde 11 ruhsat herkesin görebileceği yere asılır kanunu  zabıta müdürlüğü dikkate almayarak. Beykoz balık ekmeği koruyarak Beykoz belediyesinin Anadolu yakası zabıta müdürlüğüne vermiş olduğu sözlü yada yazılı cevabın Anadolu yakası zabıta müdürlüğü bizlere vermiş olduğu cevap şu şekildedir. 

 

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ O KADAR GÖREVİ SUİİSTİMAL YAPMIŞKİ 

 

Beykoz İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No: 17 adreste faaliyet gösteren Beykoz Balık Ekmek (Sevinç TABAK) unvanlı işyerinde Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince 04.09.2020 tarihinde yapılan denetimde; Beykoz Belediye Başkanlığından alınan 27.01.2020 tarihli ve 736/1058 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olduğu, işyerinin özel mülk üzerinde kaldığı, bitişiğinde masa-sandalye konulan alanın bir kısmının Milli Emlak Daire Başkanlığına, bir kısmının ise İBB Emlak Müdürlüğüne ait olduğu ve ercimisil işlem dosyası oluşturulduğu anlaşılmış, konuyla ilgili 08.09.2020 tarihli ve 7441 sayılı yazımızla; yerin teknik elemanlarca incelenmesi yönünde İBB Emlak Müdürlüğüne yazı çıkışı yapılmıştır.)İBB Anadolu yakası zabıta müdürlüğü görevini o kadar suiistimal etmiş ki görevini kötüye kullanmış ve Beykoz balık ekmeği kollamış ki Beykoz belediyesi gibi şayet öz veriyle incelenmiş olsaydı  sözde ruhsatın kapı numarası NO 17 karşıki  cadde özel mülkiyet dediği yer ise ruhsatsız yer İBB Anadolu yakası zabıta müdürlüğü kelime oyunu oynayarak izci haber ajansını uyutmaya çalışmıştır. 

 

 

 

Aynı Beykoz belediyesi Beykoz ilçe tarım, İl tarım, Milli emlak, Boğaz içi imar, Su ürünleri kısaca buraya bakan tüm makam müdürlükleri ve kurumlar görevlerini kötüye kullanmış görevlerini suiistimal etmiş. Yıllardır liman başkanlığına ait olan barınak içerisinde ticaret yapılamayacağını yasak ve suç olduğu halde ruhsatı olmayan bir işletmenin sahilleri işgal ederek sahillere çıkmalar yaparak Boğaz ön görünüme kaçak işletme yaparak kaldırımlar sökülerek özel otoparklar yapılarak haksız kazanç elde etmeye göz yumanlar değnekçiliğe ön ayak olanlar haksız yerden ercimisi ücreti alan müdürlükler ve kurumlar görevlerini kötüye kullanmış görevlerini suiistimal etmişlerdir ve etmeye devam etmektedirler. İBB Anadolu yakası zabıta müdürlüğü hani araştırmıştın buranın ruhsatı vardı esas görevi suiistimal eden müdürlüğünüzdür ve halen görevinizi suiistimal etmeye devam ediyorsunuz.

 

 

İBB ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BİZLERE BU CEVABI YOLAMIŞTIR

 

 

İBB ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNEDE BİZ DİYORUZKİ BU KANUN VE  MADDEYİ BİLİYORMU

 

 

MADDE  19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı resmi gazetede yayınlanarak  yürürlüğe giren hazineye ait taşınmazların idaresi hakkındaki yönetmeliğin 85-86 ve 87.maddelerine göre  ecrimisil bedelleri tahakkuk  ettirilmiştir.Aynı yönetmeliğin 88.maddesinin 1. Fıkrasında ecrimisilin tahsil edilmesi taşınmazdaki kullanım hakkını  vermeyeceği.”ile  336 sıra sayılı Milli Emlak  Genel Tebliğin 12.maddesinin  2.fıkrasında   ikinci ve müteakip defalar ecrimisil  tahsil edilmiş olması ,Kanun ve Yönetmelik  hükümleri  uyarınca  fuzuli  şağilin tahliye edilmesine de engel teşkil etmez .Ecrimisil  bedellerinin tahsil edilmesi  taşınmazdaki kullanım devamı hakkını vermeyeceği “hüküm altına alınmıştır.ve buna göre 3194 İmar Kanunu 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu  Kanunun  ilgili hükümlerine göre.

 

 

88.maddesinin 1. Fıkrasında ecrimisilin tahsil edilmesi taşınmazdaki kullanım hakkını  vermeyeceği.

 

 izcihaberajansi.com olarak. Beykoz belediyesi ve İBB Anadolu yakası  Zabıta müdürlüğü ve Boğaz içi imar müdürlüğü İl ve ilçe tarım müdürlüğü Milli emlak müdürlüğü Su ürünleri.Liman Başkanlığı.Sizler görevinizi kötüye kullandınız. Görevlerinizi suiistimal ettiniz. Yılardır  Beykoz balık ekmek sahileri işgal ederek barınağı işgal ederek haksız paralar kazandı.Ruhsatı olmayan yerde ve hala göz yumuyor görevlerinizi kötüye kullanıyorsunuz.Biz izcihaberajansi.com olarak sizlerden daha iyi kamunun yerlerine sahip çıkıyoruz tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bu yerlerden kimsenin haksız paralar kazanmasına müsaade ettirmemeye gayret ve caba harcıyoruz.Bizim harcadığımız çabaları siz devlet memurları da harcasa bu ve buna benzer kişi ve kişiler kamunun yerlerini böyle işgal edip yılardır haksız kazanç elde edemez.Biz izcihaberajansi.com bizim okuyucularımızdan hariç kimseye minnet borcumuz yok biz kimsenin de reklam haberlerini yayınlama niyetimiz yok bizim çizgimiz belli. Kimseye muhalefet değiliz hiç kimseyle de kişisel meselemiz yoktur. 

 

izcihaberajansi.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etiketler :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER BEYKOZ HABERLERİ Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI