Bugun...Beykoz Belediyesine Gıda Ürünleri Satın Alınacak

Beykoz Belediyesine Muhtelif gıda ve dondurulmuş gıda ürünleri satın alınacaktıri

facebook-paylas
Güncelleme: 23-01-2023 01:07:21 Tarih: 23-01-2023 01:03

Beykoz Belediyesine Gıda Ürünleri Satın Alınacak

2023 YILI (1,DÖNEM) MUHTELİF GIDA VE DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ ALIMI

 

BEYKOZ BELEDİYESİ BEYKOZ BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMESİ
2023 Yılı (1,Dönem) Muhtelif Gıda ve Dondurulmuş Gıda Ürünleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2023/6984
1-İdarenin
a) Adı: BEYKOZ BELEDİYESİ BEYKOZ BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMESİ
b) Adresi: GÜMÜŞSUYU MAH. KELLE İBRAHİM CAD. NO: 43 34820 BEYKOZ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:4446661 - 2163313302
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:2023 Yılı (1,Dönem) Muhtelif Gıda ve Dondurulmuş Gıda Ürünleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: Toplamda 70 Kalem olmak üzere; 19 Kalem 187950 adet, 46 Kalem 45200 kilogram ve 5 Kalem 11300 litre Gıda Ürünleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi: Ürünler peyderpey alınacaktır. Siparişin verildiği tarihin ertesi günü teslimat günüdür. Sipariş verilen ürünler tüm tesislerimize teslimat günü en geç saat 12:00'a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Teknik Şartnameye uygun olmayan ürünler kesinlikle teslim alınmayacak olup aynı gün saat: 15:00'a kadar uygun olanlarıyla değiştirilip teslim edilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacak olup iş her halükarda 01.05.2023 tarihinde tamamlanacaktır, sözleşme tasarısı madde 9.1 de belirtilen işin süresi 90 takvim günüdür maddesi yaklaşık bir süre olarak belirlenmiş olup sözleşme imzalanan tarihe göre kesin süre belirlenecek ve buna göre hüküm altına alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 31.01.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İhale Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Tekliflerin Değerlendirilmesi aşamasında; En avantajlı teklif sahibi istekliden ve en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliden numune istenecektir. Numuneler Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 43.Maddenin 4.Fıkrası gereği tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenecek olup, bilahare anılan husus çerçevesinde ilgililere bildirim yapılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü gıda satışı yapmış olmak, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

izcihaberajansi.comKaynak: izcihaberajansi.com
Etiketler :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER BEYKOZ HABERLERİ Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI